Enfocar Cangshan - Cuchillo KIRITSUKE 7" KITA Cuchillería Cangshan

Cangshan - Cuchillo KIRITSUKE 7" KITA

$ 3,861.64

Cuchillo KIRITSUKE de 7 pulgadas serie KITA, marca Cangshan de Estados Unidos

Cangshan - Cuchillo KIRITSUKE 7" KITA Cuchillería Cangshan

Cangshan - Cuchillo KIRITSUKE 7" KITA

$ 3,861.64